ANBI Stichting

logo-ANBIStichting Het KunstenaarsCollectief Breukelen heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Dit houdt in dat uw giften aan Het KunstenaarsCollectief Breukelen zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
Uw gehele gift komt daarom ten goede aan de door Het KunstenaarsCollectief Breukelen per evenement aangewezen goede (maatschappelijke) doelen. Temeer omdat wij de exploitatiekosten van de Stichting uit eigen middelen betalen.

Draagt u onze projecten een warm hart toe en wilt u ons financieel ondersteunen? Dat zou fantastisch zijn. U kunt uw gift overmaken op NL59SNSB0907052983 t.n.v. Stichting Het KunstenaarsCollectief Breukelen.
Wilt u dat het specifiek ten goede komt van een bepaald project, wilt u dit er dan bij vermelden?
Uw gift is aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

Verzamelde gegevens t.b.v. ANBI status Stichting Het KunstenaarsCollectief Breukelen.
Naam van de instelling: Stichting Het KunstenaarsCollectief Breukelen
Opgericht d.d.: 28 november 2013
KvK nummer: 59388668
Statutaire doelstelling:
Het aanbieden, creëren, regelen en begeleiden van een gratis platform voor (beginnende) beeldend kunstenaars uit de regio Stichtse Vecht d.m.v. het organiseren van evenementen, waarvan de opbrengst steeds ten gunste dient te komen van een aan het evenement te koppelen goed doel; het bij elkaar brengen van mensen uit de diverse kernen van de Gemeente Stichtse Vecht; het stimuleren van creativiteit; kunst bereikbaar maken voor iedereen.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter
Bernardien Termaat
Penningmeester
Marijke Plas
Secretaris
Margo Perizonius